דף הבית>>סיורים>>סיורים עפ"י נושאים>>סיור לדוגמא בדרכי בלארוס היהודית

סיורים עפ"י נושאים

סיור לדוגמא בדרכי בלארוס היהודית


היום הראשון
 
לאחר נחיתה והתארגנות במינסק, ניסע לבית הכנסת להתפלל ולאכול ארוחת בוקר. ממינסק לאחר ארוחת הבוקר נצא לוולוז'ין לראות את ישיבת וולוז'ין שנוסדה בשנת 1803, אם הישיבות של ליטא, על ידי ר' חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מוילנה.הישיבה פעלה עד שנת 1942 כאשר הנאצים נכנסו לישיבה והרגו את הבחורים שנותרו בה. נבקר גם בבית הקברות היהודי, שם נקבר ר' חיים מוולוז'ין. משם ניסע לאיוויה, נבקר במרכז העיר, הגטו, בתי הכנסת, בנין בית הספר וקבר האחים. משם ניסע לראדין, בדרכנו נחלוף דרך לידה, מקום בו יסד הרב ריינס את הישיבה של לידה. בלידה גם הוכרז על הקמת המזרחי על ידי הרב ריינס. ראדין, מקום מושבו של ה "חפץ חיים ", עיירה קטנה שנשארה כפי שהייתה בעבר. נוכל לראות בה את מקום בית המדרש של ה "חפץ חיים שנוסד ב-1869, ביתו שנשאר ברחוב הנושא את שמו, ונסיים בביקור בבית הקברות היהודי, שם נקבר. משם ניסע לגרודנא (הורודנה).

היום השני
 
לאחר ארוחת בוקר ניסע לבקר בבית הכנסת הגדול שנשאר עומד על תילו (עדיין בשיפוצים), נבקר בגיטו היהודי בבית הספר "יבנה" ו"תרבות" , בית כנסת שמשמש היום כמרכז ספורט ועוד מבנים שונים ששימשו את הקהילה היהודית שחיה שם, לא נוותר על בית הקברות היהודי בו נטמנו ר' שמעון שקופ והרב זיסקינד. ניפגש עם חברי הקהילה היהודית במקום. נסיים את הסיור בגרודנא לאחר שנתרשם מהמבנים היפים בעיר שחלקם נשארו מימי הביניים. משם נצא בנסיעה דרומה לסלונים. עיר במערב בלרוס, ממנה יצאה חסידות סלונים הנחשבת לאחד הזרמים הידועים והייחודיים שבתנועת החסידות. נסייר בעיר ונראה את הככר הגדולה שמסביבה עמדו מבני הציבור של הקהילה, בית הכנסת שנשאר עומד,נמשיך לתחנת מכבי האש ולידה בית הספר ובית כנסת של המזרחי, בית החולים היהודי הממשיך לשמש גם כיום כבית חולים ונסיים בתצפית על הגטו מעבר הנהר. בדרך לברסט-בריסק נעבור באתר ההנצחה ברונייה-גורה, מקום הרצחם של יהודי בריסק והסביבה. משם נמשיך דרכנו דרומה לבריסק

היום  השלישי
 
בבוקר, לאחר שנתארגן, נפתח את סיורנו בבריסק, עירם של ר' חיים וה "בית הלוי " ממשפחת סולובייצ'יק. כאן בין הרחובות שהיו בעבר בעלי אופי יהודי טהור, נבחין בבתים מאותה תקופה, באחד מהם גר ר' חיים, נעבור בגיטו ונתייחד ליד האנדרטה שהוקמה במקום,  ונגיע לרחוב בודינובר, הרחוב הקדוש של בריסק, בו מצוי בית הקולנוע של בריסק, האולם הקטן בבית זה היה בית מדרשם של גאוני בריסק. משם נמשיך לכוון האצטדיון , בו היה טמון ה "בית לוי ", לא לפני שנעבור ליד מספר מבני ציבור שנשארו מאותה תקופה, נסיים את הביקור בבריסק במבצר שבו נבנתה אנדרטה ענקית לזכרם של הנופלים במלחמת העולם השנייה (בינהם הרבה יהודים). נצא מהעיר לכוון פינסק, לא לפני שנעבור דרך קוברין, עיר שהייתה מבורכת בישיבה שמשכה אליה תלמידים מכל קצווי פולין וליטא. פינסק הינה עיר קדומה ביותר, הישוב היהודי שבה הגיע כבר במאה ה-15, ידועה בפרבר שלה , בה צמחה חסידות קרלין. ערב מלחמת העולם השניה היו בה קרוב ל-20.000 יהודים שהושמדו בשואה. בביקורנו בעיר נבקר ליד המצבה לזכרם. נבקר גם באתרים נוספים שנותרו מאותה תקופה,בית החולים היהודי, בית המדרש ועוד'. כיום בפינסק פועלת קהילה יהודית הכוללת בית כנסת, ישיבה בית ספר ועוד'.

היום הרביעי
 
לאחר ארוחת בוקר בפינסק, נתחיל להצפין חזרה, נעבור בקלצק, שנחשבה כבר בעבר הרחוק כמקום תורה, התיישבו בה יהודים במאה ה-16, מהרבנים הידועים יש לציין את בית איזנשטט, גם הסופר מנדלי מוכר ספרים למד, כנראה, בביהמ"ד של קלצק, בסיורנו נעבור ברחובות בהם גרו היהודים, נראה את בית הכנסת הישן ומקום בית הקברות היהודי. משם נמשיך בנסיעה לנובורדוק, העיר שהתפרסמה בישיבה שבה בזכות תנועת המוסר.בנוברדוק נרחיב את הסיפור של הפרטיזנים היהודים וקבוצת בילסקי, נבקר במוזיאון שהוקם בתוך הגטו היהודי, בו נראה גם את מנהרת הבריחה. נעבור בככר העיר, מרכז החיים היהודי במקום, בו עמדו בתי הכנסת והישיבה. במקום גם מוזיאון לזכרו של אדם מיצקביץ שחי בנובורדוק.
משם נמשיך למיר. שמה של העיר נודע בעולם היהודי בזכות הישיבה שפעלה במקום משנת 1815 ועד לכניסת הנאצים ב-1939, כאשר בית הישיבה נהפך לקולנוע(כיום הוא סניף דואר). רוב תלמידי הישיבה ברחו ליפן דרך קיידן ווילנה. גם כאן נצפה במה שנשאר מהעיירה היהודית, נעבור בבורות הרצח ונצפה על המבצר והמנזר שהיו קשורים למאבקם של היהודים במקום. ממיר נמשיך דרכהו למינסק ללינה. נמהר לנסוע חזרה למינסק להתכונן לקראת שבת.
בערב נתפלל בבית הכנסת המקומי ונסעד ארוחת שבת בקהילה.

היום החמישי

לאחר ארוחת הבוקר, נצא ממינסק צפונה לביקור בחאטין. זהו כפר שנהרס ע"י הגרמנים, השוכן כ -60 ק"מ מצפון למינסק. כאן נרחיב את הסיפור על הפרטיזנים הרוסים, ונבקר ב"בית הקברות לכפרים" המנציח באנדרטאות מרשימות את בתי הכפר של חאטין ועוד 185 כפרים נוספים שנשרפו ע"י הגרמנים כנקמה על פעולות הפרטיזנים.
לא נעזוב את המקום לפני שנבחין גם בסימנים היהודיים שיש באתר. נחזור למינסק דרך מספר אתרים מעניינים בדרך ונגיע למלון להתארגן לשבת. בערב נתפלל בבית הכנסת המקומי ונסעד יחדיו בקהילה.

היום הששי

לאחר התפילה וארוחת בוקר, נערוך סיור קצר ב"עיר העתיקה המשוחזרת", אלו הם פרברי טרויצקויה אשר התחילו להיבנות עוד בשלהי המאה ה-15, ושוחזרו בעקבות ביקורו של חרושצ'וב ב-1962 במקום. גם כאן,כמובן, נבחין ב"סימני היהודים" בשכונה משוחזרת זו. נחזור לסעוד ארוחת שבת וננפוש מעט במנוחת השבת. אחר הצהרים נסייר שוב רגלי באזור העיר העתיקה של מינסק, נחזור לאכול סעודה שלישית ונשב בצוותא לספר על חיי היהודים במקום, זכרונות מבית אבא

היום השביעי
 
זה היום האחרון לסיור, לאחר ארוחת בוקר נצא לכוון הגטו היהודי, נבקר במרכז הגטו ונצפה במספר מבנים שנשארו מאותה תקופה. נמשיך לכוון מקום בית הקברות היהודי ונסיים ב"ימה" – האנדרטה המרשימה שהוקמה להנצחת זיכרונם של יהודי מינסק, ליד הפארק של חסידי אומות העולם.

לדף הקודם
RSS