להתקשרות מהירה
קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

דף הבית>>פרסומים>>ספרים>>ספרים שיצאו לאור על קהילת וילנה

ספרים

אטקס,  עמנואל: יחיד בדורו – הגאון מוילנה, ירושלים תשנ"ח.
אטקס , עמנואל: ליטא בירושלים, ירושלים תשנ"ב.
ארד, יצחק: וילנה היהודית במאבק ובכליון, יד ושם ואונברסיטת תל אביב 1976.
ברוידס, יצחק: אגדות ירושלים דליטא, תל אביב תש"ו.
ברוידס, יצחק: וילנה הציונית ועסקניה, תל אביב ת"ש.
דבורז'צקי, מאיר: ירושלים דליטא במרי ובשואה, ירושלים תשי"א.
דבורז'צקי, מאיר: החיים הדתיים בגטו וילנה, "סיני" כרך מ"ז תש"ך.
השל, אברהם יהושע: ירושלים דליטא מאויר ומתועד בידי לייזער ראן:  , ניו יורק תשל"ד.
זלקין, מ זלקין, מרדכי: היכל ההשכלה, תל אביב 2008.
זלקין, מרדכי: מגנזי וילנה, ירושלים תשס"א.
לוין, דב: לוחמים ועומדים על נפשם, יד ושם והאונברסיטה העברית תשל"ב.
לונסקי, חייקל: מהגיטו הוילנאי – טיפוסים וצללים, וילנה 1921.
לנדוי, בצלאל:הגאון החסיד מוילנא, ירושלים תשל"ח.
סובול, יהושע: גטו, תל אביב תשנ"ג.
סוצקובר, אברהם: גטו וילנה, תל אביב  תש"ז.
סוצקובר, אברהם: הלילה הראשון בגטו , הוצאת עם עובד
עינת, אהרן: החיים הפנימיים בגטו וילנה , חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, ירושלים 2006.
קלויזנר, ישראל: בית העלמין הישן, וילנה תרצ"ה.
קלויזנר, ישראל: וילנה ירושלים דליטא, דורות ראשונים 1881-1495, תשמ"ט.
קלויזנר, ישראל: וילנה ירושלים דליטא, דורות אחרונים 1939-1881, תשמ"ג.
קלויזנר, ישראל: וילנה בתקופת הגאון, ירושלים תש"ב.
קלמנוביץ, זליק: יומן בגטו וילנה, תל אביב 1977.
קרקמן, יחזקאל: מוילנה "ירושלים דליטא" עד חיפה, תל אביב תשס"ב.
קרפינוביץ, אברהם: סיפורי וילנה, תל אביב 1955.
ראן, לייזער: ירושלים דליטא – מאוייר ומתועד, ניו יורק תשל"ד.

רודאשבסקי, יצחק: יומנו של נער מוילנה, תשכ"ט.
Biber, J. & Kostanian, R.: Vilna Ghetto Posters, Jewish State Museum, 1999.                        
Kruk, Herman: The last Days of the Jerusalem of Lithuania, Ed. Benjamin Harshav.

פרטים על הספרים ניתן למצוא באתר הספריה הלאומית בירושלים
לדף הקודםלדף הבא
RSS