סרטים ומצגות

בגלריות הסרטים אנו מרכזים סרטים שונים שצולמו בליטא ובלארוס,
וסרטים שהופקו על הקהילות היהודיות בליטא ובלארוס.
אם יש בידכם סרטים על יהודי ליטא ובלארוס, נשמח לפרסם אותם באתר.
כתבו אלינו
סרט על פונאר, ביקור במוזיאון הנמצא שם: תמונות, סיפורים ועוד'
אלי גורנשטיין משחק את דמותו של הספרן וכותב יומן הגטו - הרמן קרוק.
סרטים על הצלת יהודים – סוגיארה המופיעים ב Youtube
סרטים על קהילת יהודי וילנה בעבר ובהווה שמוצגים ב youtube
RSS