להתקשרות מהירה

מאמרים


 

מרדכי יושקובסקי

מתוך כתב-עת "מראה", גיליון 5 – תשע"א


וילנה יהודית דרך צחוק ודמע

אלמנט הומוריסטי ביצירותיו של אברהם קרפינוביץ'
מרדכי יושקובסקי

מתוך כתב-עת "מראה", גיליון 5 – תשע"א


וילנה יהודית דרך צחוק ודמע

אלמנט הומוריסטי ביצירותיו של אברהם קרפינוביץ'
על מלחמה ושמירת מצוות בווילנה בשנים 1914־1922
מאקאמה על ליטא
תקציר הרצאה בכנס "הקיץ הנורא ההוא" מצגת: כף אחת של כסף – סיפורה של משפחת מר.
מאת חנה כוכבי מהארכיון האישי של נשיא המדינה שמעון פרס.
הרב שמואל כ"ץ , רב בית הספר ממ"ד תורני הר-נוף ואולפנת חורב בירושלים וחוקר תולדות הרבות הראשית.

by Leyb Stotsky Leib Stocki לייב סטאָצקי
Vilna, 1902-Vilnius, 1967
יידישע געסלעך / Yidishe geslakh
וילנה יהודית דרך צחוק ודמע
אלמנט הומוריסטי ביצירותיו של אברהם קרפינוביץ'
מרדכי יושקובסקי

מתוך כתב-עת "מראה", גיליון 5 – תשע"א
פרופ' ישראל רוזנסון - מכללת אפרתה. תקציר הרצאה בכנס "הקיץ הנורא ההוא"
נאום של הרב שמואל כ"ץ רב אולפנת 'חורב' מירושלים,
על הרמפה של ד"ר מנגלה ימ"ש במחנה ההשמדה בירקנאו,
בפני משלחת האולפנא תשנ"ה
משה-דוד הכהן - אוניברסיטת בר אילן, תקציר הרצאה בכנס "הקיץ הנורא ההוא"
ד"ר בועז כהן - המכללה האקדמית גליל מערבי. תקציר הרצאה בכנס "הקיץ הנורא ההוא"
RSS