להתקשרות מהירה

קהילות

מחקרים בנושא היהודים , השפה האידיש והשואה בליטא - פרופ דוד כץ.
ברנוביץ מוזכרת לראשונה במאה ה-18. חשיבות העיר עלתה במאה ה-19 בשל מיקומה בסמוך למסילות הברזל וילנה – לבבוב , מוסקבה – ורשה. בין שתי המלחמות היה בה רוב יהודי. היתה בה ישיבה חשובה בראשותו של ר' אלחנן וסרמן .ברנוביץ שימשה כמרכז לחסידות סלונים, הייתה בה ישיבת סלונים וכמה אדמורי"ם ישבו בה. ערב מלחמת העולם השנייה היו בה 12.000 יהודים שהובלו לבורות הרצח.
עיר במחוז גרודנה, בעלת אוכלוסייה של למעלה מ-30.000 תושבים. העיר התפרסמה בעולם היהודי בזכות הישיבה שהייתה בה, מהישיבות הבולטות של תנועת המוסר. העיר עתיקה מאוד וידוע על ישיבה במקום כבר במאה ה-12. בתקופת השואה רוכזו כל יהודי נובורדוק והסביבה בשני גיטאות. מתוך הגטו ברחו באמצעות מנהרה כ-300 יהודים שחלקם ניצל והצטרף לשורות הפרטיזנים של ביילסקי שפעלו בסביבה.
גרודנה שבבלרוס לפני מלחמת העולם השניה הייתה חלק מפולין, ולפני זה חלק מרוסיה הצארית. ידועה גם בשם "הורודנה" או "גרודנו" הינה עיר בעלת היסטוריה יהודית מפוארת של מאות שנים, בעיר התגוררו יהודים כבר בסוף המאה ה-12, וכיהנו בה רבנים נודעים שספריהם נלמדים עד היום על ידי יהודים בכל רחבי תבל. יהודי גרודנה היוו אחוז ניכר מכלל אוכלוסיית העיר, ובתקופות מסוימות אף הגיעו ל-85 אחוז ! מכלל תושבי העיר. העיר שקקה בחיים יהודיים, עשרות בתי כנסת, מוסדות קהילתיים, ומפעלים יהודיים.
עיירה בצפון מערב בלארוס ליד נהר הניימן. יהודים הגיעו לז'טל בסוף המאה ה-16, בשיאה היו בה כ- 3000 יהודים. התפרסמה בזכות הגטו שהיה בה וראש היודנארט אלתר דבורצקי ובזכות קבוצת היהודים שברחה ליער ופעלה כפרטיזנים.
לידא היא עיר במערב בלארוס, בירת נפה, על גדות הנחל לידייקה, במחוז הרודנה. ישוב ליטאי התקיים במקום עוד במאה ה-10. שמו מוזכר בכרוניקות בסביבות שנת 1180 .החל מהמאה ה-15 הפכה לידא למרכז משגשג של בעלי מלאכה ומסחר. לכך תרמה בהמשך גם ההתיישבות היהודית שהחלה במאה ה16. בסוף המאה ה-19 היהודים היוו 68% מהתושבים. באותה תקופה התחזקו בקרב היהודים אידאולוגיות חילוניות ודתיות חדשות. אחת מהן הייתה הציונות הדתית, שנציגה הבולט היה הרב יצחק יעקב ריינס, מייסד תנועת המזרחי.
העיר נמצאת בצומת הנהרות שצ'ארה ואיסה, בחבל גרודנה. עיר קדומה שנוסדה במאה ה-13, הייתה בה קהילה יהודית גדולה. בסלונים נוסדה חסידות סלונים , חסידות מיוחדת שאדמורי"ה עודדו עליה לארץ. הייתה בה ישיבה ליטאית גדולה וחשובה. ערב מלחמת העולם השנייה היו בה למעלה מ-20.000 יהודים שרובם הובלו לבורות הרצח.
עיר נפה בצפון בלארוס, 50 ק"מ מזרחית מוילנה עיר עתיקה שסבלה מלחמות רבות. יהודים הגיעו במחצית המאה ה-18. היוו כמחצית מתושבי העיר.. ערב המלחמה היו בה כ-4000 יהודים שרובם נרצחו בבורות ליד העיר ובאקציות שהובלו לליטא.
בריסק דליטא היא עיר מפורסמת הממוקמת בצומת דרכים , קרובה לגבול הפולני נוסדה במאה ה-11, ויהודים הגיעו אליה כבר במאה ה-14.ידועה בעיקר בגללת שלשלת רבני סולוביצ'יק שכהנו בה, במלחמת העולם השנייה הייתה המעוז האחרון של הרוסים במלחמה עם גרמניה.
RSS