הנצחת ספרים

במדור זה מובאים ספרי זיכרון לקהילות בליטא ובלארוס וספרי זיכרון אישיים.
אפשרויות מגוונות להנצחה באתר. לפרטים
התקשרו לעקיבא סלע - מנהל האתר טל. 050-5287379

שם: חפש: חפש
 • הצג תיאור מלא
  מצבת זיכרון לקהילה קדושה הכולל את תולדות העיר, הישיבה בטלז, המאבקים נגד הישיבה של י.ל גורדון,
  תיאורים על המקום וימיה האחרונים של טלז.
 • הצג תיאור מלא
  בספר מתארת ל גורפנקל את תולדות המאבק בגטו קובנה
 • הצג תיאור מלא
  קהילת איישישוק מנתה יחד עם כפרי הסביבה כ- 4000 טף וילדים, גברים ונשים.הם נרצחו בידי הנאצים ועוזריהם ב- ד'-ה' בתשרי תש"ב
 • הצג תיאור מלא
  יורבורג היא אחת מהעיירות העתיקות שיהודים חיו בה בליטא.  יורבורג בנטייתם הלאומית של יהודי העיר ובתרבות העברית שהתבלטה ביניהם. 
  במלחמת העולם השנייה הליטאים חייבו את היהודים להרוס את בית הכנסת המפואר מעץ שעמד בעיר מאות שנים. הם הכריחו את היהודים לרקוד ולהתבזות בחצר בית הכנסת, לשרוף את ספרי התורה, כאשר ההמון עומד מסביב , חוגג ושמח. עד סוף ספטמבר 1941 נרצחו רוב יהודי יורבורג.
 • הצג תיאור מלא
  קהילת יהודי גרודנה, מן המפוארות בקהילות ישראל באירופה, בעלת מסורת של שמונה מאות שנים, משופעת עבר עשיר של מפעלי תורה, חינוך, השכלה והווי רב תהילה, שזור חיי מעשה ותוכן רוחני רב, הושמדה על ידי הנאצים ורק מאות בודדות ניצלו מידי קלגסי המרצחים.
 • הצג תיאור מלא

  ספר הזיכרון כולל שני כרכים, הכרך הראשון עוסק בקהילת מינסק מראשיתה ועד מהפכת אוקטובר 1917. הכרך השני עוסק בתקופת השלטון הסובייטי ועד לימיספר הזיכרון כולל שני כרכים, הכרך הראשון עוסק בקהילת מינסק מראשיתה ועד מהפכת אוקטובר 1917. הכרך השני עוסק בתקופת השלטון הסובייטי ועד לימי הוצאת הספר (תשל"ה)

 • הצג תיאור מלא

  אנטופול (אנטיפאליע) - ספר זיכרון, בן ציון ח' איילון (עורך( אנגלית.

  תולדות קהילת אנטרופול, מיסודה ועד להשמדתה

RSS