להתקשרות מהירה

פרסומים

במדור זה יפורסמו ספרים חדשים ומאמרים העוסקים בנושאים הקשורים לפעילות המרכז "מירושלים לליטא".
בקטגוריית הספרים תפורסם רשימת ספרים העוסקים בתחומי העשייה החינוכית והמחקרית של המרכז"מירושלים לליטא"
ניתן לשלוח מאמרים ופרסומים אחרים לצורך פרסומם באתר.

RSS