סרטים ומצגות

בגלריות הסרטים אנו מרכזים סרטים שונים שצולמו בליטא ובלארוס,
וסרטים שהופקו על הקהילות היהודיות בליטא ובלארוס.
אם יש בידכם סרטים על יהודי ליטא ובלארוס, נשמח לפרסם אותם באתר.
כתבו אלינו
סרטים על שאוולי בעבר ובהווה שמוצגים ב youtube
סרטים על פוניבז' בעבר ובהווה שמוצגים ב youtube
סרטים על שאוולי בעבר ובהווה שמוצגים ב youtube
על אתרי היהודים בקובנה
סרטים על הפורט התשיעי בקובנה המופיעים ב Youtube
סרטים על גטו קובנה המופיעים ב Youtube
סרטים על מינסק בעבר ובהווה שמוצגים ב youtube
סרט שעלה ל-youtube
עדות על ניצולה , מוקרא ע"י המדריך עקיבא סלע ליד הבורות בפונאר. מופיע ב-youtube
סיום הש"ס שנערך ע"י סיור בעקבות הישיבות הליטאיות ע"י המרכז "מירושלים לליטא" בישיבת "אהל תורה" בברנוביץ'. קיץ 2012.
נמצא ב- Youtube
סיפור הבריחה מפונאר שסופר ע"י המדריך עקיבא סלע ליד בור הבריחה למשתתפי הסיור של המרכז "מירושלים לליטא" בקיץ 2012.
מוצג ב-You tube
RSS