מפת הקהילות היהודיות בליטא
להתקשרות מהירה

אודות

      
האתר "מירושלים לליטא" עוסק בשחזור חייה של קהילת ליטא, החל מתקופת התיישבות היהודים בליטא ועד ימינו.
בחרתי לעסוק בליטא, מדינה אחת מתוך מדינות מזרח אירופה, אולי משום שאין היא עדיין ממוקמת על מפת הסיורים השגרתית של הלומד והמסייר היהודי, הרוצה ללמוד ולהתחקות על שורשיו.

עיסוק בקורותיה של קהילה כמוה ככתיבת ביוגרפיה. לא אחת כשכותבים על דמות מסוימת  או מקום מסוים, נשבים בקסמם. כך קורה לעתים שכותבי המונוגרפיות והמדריכים הולכים שבי אחר בני הקהילה ומקומות מגוריהם.

באתר "מירושלים לליטא", העוסק בסוגיות שונות מתחום חייהם של היהודים בליטא, שזורים מקורות מתחום ההיסטוריה וההגות. נושאים שהיו חלק בלתי נפרד מעולמם, גם בהיותו הולך ונכחד.
  
יפה היא ליטא בעריה, נהרותיה ואגמיה, אך לא בגלל זה אמליץ בפניכם לעסוק בה. להתעניין בליטא צריך בגלל יהדותה. העוסק בליטא ישלים חלק חסר ביהדותו. העיסוק מנער, מטלטל ומזכיר  "יהודי אתה" . וחזקה שניעור זה וטלטלה זו יחזקו  את תחושת יהדותו.

את ליטא של בית אבא אנו יוצאים ללמוד. את "הגאון מווילנה" – ערש ה"מתנגדים" הליטאים, את "ירושלים של ליטא" ועיירות שאנו מכירים היטב מן הקריאה, מן השמיעה , מבתי הכנסת ומבתי המדרש: סלובודקה, טלז, פוניבז'  ועוד.
יהדות גדולה וחשובה הייתה בליטא, אך כיום אם הינך מטייל בה, אתה כורת ברית עם המתים, עם המצבות, עם בתי הכנסת והישיבות העומדים שוממים – מכאן ואילך אינך יכול לברוח משותפות זו ואינך יכול להפר הברית.

שני קווים מאפיינים את ליטא: ארץ שניתן היה להרגיש את האוויר הרוחני שבה, אבל גם ארץ רב גונית ביופייה. ארץ עתיקה בעלת עבר גדול ומפואר, ויחד עם זאת אתה חש שאתה מבקר בארץ חדשה, אשר דופק החיים הולם בה בעוז וברעננות.
לעסוק בליטא – זה לראות את העבר היהודי העשיר והמפואר שהיה ואיננו.

ללמוד את ליטא – זה להבין את עומק האובדן שגרמה השואה לעמנו.
להיות בליטא – זו חובה יהודית.

מורשת זו אנו, משתדלים להנחיל לדורות הבאים - בישראל ומחוצה לה - וללא ספק אתר האינטרנט "מירושלים לליטא"האמצעי המתאים ביותר לכך.

האתר "מירושלים לליטא" עוסק ביהדות ליטא רבתי, השואה והנצחתה ומהווה מרכז למחקר ולחינוך.
במסגרת פעילות האתר "מירושלים לליטא" אנו עוסקים בפעילויות שונות הקשורות ביהדות ליטא, בשואה, בזיכרון בארץ ובמזרח אירופה, מתוך הבנה שהנחלת זיכרון השואה היא חלק מעיצוב ההיסטוריה.

האתר "מירושלים לליטא" מציע סמינרים, השתלמויות, ימי עיון , סיורים לימודיים במזרח אירופה להשלמת הנושאים המפורטים.
האתר "מירושלים לליטא" מפרסם פרסומים שונים  בתחום לימודי היהדות והשואה במזרח אירופה בכלל ובליטא רבתי בפרט.
האתר "מירושלים לליטא" משמש כבמה לכל קהילה ופרט שירצו לקחת חלק במשימה החשובה. כמו כן משפחות ופרטים יוכלים להיעזר בו לצורך מחקרי שורשים ולימודים מעמיקים.
האתר "מירושלים לליטא" עומד לרשות הציבור, על מנת לסייע בידם בתשובות והפניות לשאלות שנשאלו. כמו כן, יש באפשרותכם לעיין במגוון השאלות והתשובות שנשאלו ע"י הגולשים.

עקיבא סלע  - מנהל האתר "מירושלים לליטא"

בעל תואר M.A בחינוך,

בוגר קורס למדריכים של קהילות ישראל באירופה.

מנהל "אות ועד", מפעל המוקדש לשואה ומשמעותה בחיי היהודים הדתיים, בשנים  2005- 2006.

מנהל המועצה העולמית לחינוך תורני שליד הסוכנות היהודית,
בשנים 2003-2004.

מנהל המרכז "מירושלים לליטא" שליד מכללת אפרתה בשנים 2006-2011.

הוציא וערך ספרים בנושא ליטא ווילנה.

היה שותף בהוצאת תקליטור  "מסביב לככר" – סיור וירטואלי בטרזיאנשטט.

עורך סיורים לימודיים במזרח אירופה.
RSS