להתקשרות מהירה

ספרים


בנתיבות ליטא היהודית - מקומות ומקורות
מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת.
תשע"ג - 2012
ניתן לרכוש באמצעות האתר, דרך "צור קשר"

רשימה חלקית של ספרים על קהילת וילנה, אשר פרטיהם מופיעים בספריה הלאומית בירושלים.
סיפורו של בית עקד הספרים 
ע"ש שטראשון בווילנה

פרידה שור

דיונון והמרכז האוניברסיטאי אריאל, 2012, 248 עמ'

הרב ישראל זאב גוסטמן זצ"ל - הגאון האחרון מוילנא

סיפורו של בית עקד הספרים ע"ש שטראשון בווילנה
פרידה שור
דיונון והמרכז האונברסטאי אריאל 2012
הרבנית אסתר רבקה זקס לבית שולמן, הסכימה להעביר אלי את היומן שכתבה על גטו קובנה, כדי שאפרסם זאת למען יקראו וידעו הדורות הבאים על מסירות הנפש העצומה שחיו בה היהודים בגטו קובנה. באתר "מירושלים לליטא" הוא מפורסם לראשונה
מאת: עמנואל אטקס.
כריכה: קשה
495 עמודים
מוציא לאור: מרכז זלמן שזר
ספרם של איתמר לוין ושלומית לן בהוצאת מודן
רשימות מגטו קובנה וממחנה קָאוּפֶרִינג - אלמנך גדוד מעפילים והביטאון ניצוץ. עורך: זאב מנקוביץ', הוצאת יד ושם 2011
280 עמ', כולל נספחים ומפתח שמות
מאת: תמר שלמון מאק
בהוצאת הקיבוץ המאוחד
תשע"ב-2012
David Bankier, 300 pp., hard cover, 17X24 cm
סיפורים מהעבר על יהודי ליטא.
RSS