להתקשרות מהירה

הרצאות

הקונגרס התקיים בוילנה בתאריכים 20-25 בסםפטמבר 2013
ערב זיכרון נערך לרגל מלאות 70 שנה לפעולתו של הרב הרצוג בהצלת יהודי אירופה.
בערב זה הוקרן גם הסרט : "בנתיבות ליטא היהודית.
70 שנה לחיסול גטו וילנה
הערב מוקדש לזכרו של צבי חסיד ז"ל, איש גרודנה, במלאת שנה לפטירתו
בערב הקרנת הסרט "בנתיבות ליטא היהודית" ציין יועץ השגרירות הליטאית בישראל את חשיבות הסרט בהעמקת הקשרים התרבותיים בין הארצות.
RSS