סיורים עפ"י נושאים

המסע עסק במשנתם הרעיונית של הגאון מוילנה והבעל שם טוב.
המסע יתחיל בוילנה ויסתיים בציונו של ר' אלימלך מליז'אנסק ביום השנה לפטירתו.
RSS