סיורים עפ"י נושאים

סמינר לתרבות האידיש בוילנה
בראשותו של ד"ר מרדכי יושקובסקי, מרצה לשפה, ספרות ופולקלור באידיש
במסגרת המרכז הבין לאומי לשפה ותרבות אידיש שליד הקונגרס היהודי העולמי

מסע בוילנה ובערים היהודיות שבסביבה
בהדרכת עקיבא סלע, מנהל המרכז "מירושלים לליטא"

הסמינר והמסע יערכו ב- ד'- ח' בתמוז תשע"ו 10-14/7/2016
RSS