להתקשרות מהירה
קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

דף הבית>>קהילות>>נובורדוק

קהילות

נובוגרודק                                                   Nowogródek

 

נובוגרודק עיר עתיקה ממזרח לגרודנה. נוסדה ב-1116. ב- 1241 נהרסה על ידי המונגולים.

אחר כך נבנתה מחדש, ובימי מינדובג, נסיך ליטא, הייתה בירת נסיכות ליטא הגדולה. בשנת 1444 העניק לה הנסיך קזימייז, שאחר כך אפך להיות מלך פולין, זכויות עיר מגד בורגיות.

משנת 1507 הייתה בירת מחוז.

כשהוקם הטריבונל (בית הדין הגבוה) בשנת 1581, קבע המלך סטפן בטורי שבית הדין יתכנס בנובוגדוק. שם גם הוקם הארכיון למסמכי הטריבונל, בהם מסמכים של יהודים רבים.

עם חלוקת פולין (במחצית הראשונה של המאה ה-19), היא סופחה לרוסיה. משנת 1843 הייתה עיר נפה באזור מינסק.

בגלל ריחוקה ממסילת הברזל לא התפתחה בה תעשייה.

יותר ממחצית תושביה היו יהודים ולצידם מיעוט גדול של טטרים.

אחרי מלחמת העולם הראשונה נכללה נובוגרדוק בשלטון פולין ושבה להיות עיר מחוז.

בספטמבר 1939 סופחה לרוסים. אחרי כיבושה ע"י הנאצים ביוני 1941, שוחררה ע"י הרוסים בשנת 1944.

יהודים בנובוגרדוק

יהודים ראשונים נזכרים בתעודות מהמחצית השנייה של המאה ה-15 (רשימת מיסים משנת 1484). ב-1495 גירש נסיך ליטא אלכסנדר את כל יהודי ליטא כולל העיירה נובוגרדוק. ב-1503 חזרו היהודים לעיר וב-1507 חידש המלך זיגמונט את זכויותיהם.

בלחצם של הנוצרים הוגבל מקום המגורים של היהודים בעיר והם רוכזו ברובע מיוחד, מעין גטו. שטח המחייה הורחב בשנת 1651.

במאות ה-18 וה-19 גדל מספר היהודים בהתמדה: בשנת 1765 היו בנובוגרדוק 893 משלמי מס, במפקד שהיה ב-1847 היו 2576 יהודים, בסוף המאה ה-19 היו כ-5000 יהודים. בראשית המאה ה-20 פחת מספר היהודים בגלל אגירה לארצות הברית.

רוב היהודים התפרנסו ממתן שירותים כלכליים שונים, מסחר, החזקת פונדקאים וייצור יי"ש. הבניה בעיר באותה תקופה הייתה מעץ, לכן משפחות יהודיות רבות סבלו משרפות בתיהם.

בנובוגרדוק היו עשרות בתי כנסת ובתי תפילה גדולים וקטנים. רובם רוכזו סביב בית המדרש "הגדול" ובית הכנסת "הקר" שהתפללו בו רק בשבת.

בנובוגרדוק שימשו ברבנות רבנים ידועי שם, ביניהם בשנים 1851-1864 ר' יצחק אלחנן ספקטור, שעבר אח"כ לקובנה. בשנים 1874-1908 כיהן בעיר במשך 34 שנים ר' יחיאל מיכל אפשטיין, מחבר "ערוך השולחן".

בסוף המאה ה-18 התפרסם בעיר מגיד העיר והמורה צדק ר' ישראל בן יהודה לייב. הוא היה שונא בנפש של החסידות ותקף אותה בקיצוניות בספריו "עוזר ישראל", "תקנת המועדים", "מידות חסידות " ו"תאוות צדיקים".

בשנת 1896 ייסד ר' יוסף יוזל הורביץ (הסבא מנובוגרדוק} את ישיבת "בית יוסף" והנהיג בה את שיטתו הייחודית – "השיטה הנובורדוקית" – פיתוח שיטת המוסר של ר' ישראל סלנטר.         הקהילה החזיקה, בעיקר ע"י תרומות משפחת הרכבי, בית חולים ומושב זקנים.

בנובגרדוק הוקם בשלהי המאה ה-19 סניף ציוני וסניף של הבונד. מ-1917 פעלה בעיר אגודת מכבי. במלחמת העולם הראשונה התחזקה ההגירה מהמקום והכלכלה כמעט ושותקה.

אחרי מלחמת העולם הראשונה גדל היישוב היהודי, היהודים התחילו לעסוק גם בתעשייה ונפתחו שני בנקים מקומיים. מוסדות החסד והצדקה הורחבו, נפתח בית יתומים. מערכת החינוך התפתחה . נפתח בית ספר ע"ש ח.נ. ביאליק שצורף לרשת "תרבות". פעל תיאטרון באידיש, הייתה תזמורת יהודית והופיעו מספר שבועונים בעברית ובאידיש. הפעילות הפוליטית כללה כמעט את כל המפלגות. רוב תנועות הנוער פעלו בין שתי המלחמות.

שני רבנים כיהנו בעת ובעונה אחת, מה שהביא למחלוקות בתוך הקהילה. ר' מאיר מאירוביץ כיהן כרב העיר והוכר על ידי השלטונות, בעוד שר' מאיר אבוביץ מראשי המזרחי נתמך על ידי חלק אחר של הקהילה.

לקראת מלחמת העולם השנייה התגברה האנטישמיות , החרימו את התוצרת היהודית, והכלכלה היהודית נפגעה קשות.

ב-17 בספטמבר 1939 נכנסו הרוסים לנובוגרודק, פליטים יהודים רבים הגיעו לעיר מכוון פולין, הרוסים סגרו את המוסדות היהודיים , כולל המפלגות ותנועות הנוער.

ב-22 ביוני 1941 החלו הגרמנים להפציץ את נובוגרודק. ההפצצות נמשכו כשבועיים. בתים רבים נהרסו ביניהם בית הכנסת העתיק. רוב היהודים שניסו לברוח מזרחה נעצרו על ידי הרוסים מכיוון שלא היה להם אישורים. רק אחרי מספר ימים הגבול נפתח.

ב-3 ביולי 1941 נכנס לעיר הצבא הגרמני, הוקם ממשל גרמני עם משטרת עזר פולנית. נגזרו גזרות על היהודים והוטלה עליהם חובת עבודות כפיה. היהודים רוכזו לאזור אחד (גטו), הוקם יודנרט בן 8 חברים שבראשם עמד עו"ד צ'יירנובסקי.

מיד עם כניסתם של הגרמנים החלו האקציות ובחודש יולי נרצחו רובם של האינטליגנציה היהודית. הם נרצחו בבורות ביערות מחוץ לעיר, בקסרקטינים ומאוחר יותר בבית הקברות היהודי.

ב- 8 בדצמבר רוכזו כל היהודים, כולל יהודי הכפרים מסביב, כ-4500 יהודים (על פי מקור אחר היו רק 3000), ליד כפר של חקלאים יהודים בשם סקרידלווה. במקום הזה רצחו הגרמנים בעזרת שוטרים מקומיים וכוחות עזר נוספים, את כל היהודים.

בפרבר העיר פריישקה רוכזו כל היהודים בעלי המקצועות בגטו. הגטו חולק ל – 12 אזורים ועל כל אזור הופקד אחד מחברי היודנרט. באביב 1942 רצחו את כל חברי היודנרט הראשון והוקם יודנרט חדש בראשותו של חיים איצקוביץ'. באותה תקופה החלו הגרמנים להעביר לגטו את כל היהודים שנשארו בכל כפרי האזור.

ב -7 באוגוסט 1942 הייתה בנובוגרדוק אקציה נוספת שבה נרצחו 2000 יהודים ביערות מחוץ לעיר. לאחר האקציה הזו נותרו בגטו 1240 יהודים.

כעבור זמן קצר חולק הגטו לשניים: 700 בגטו הגדול ו-500 בגטו הקטן. יהודי הגטו הקטן נרצחו באקציה נוספת שהייתה ב - 4 בפברואר 1943.

בסוף 1942 התרבו הבריחות מהגטו באמצעות שליחים שהיו מגיעים מגדוד הפרטיזנים היהודים של האחים ביילסקי.

בגטו תוכנן גם מרד שלבסוף לא התבצע. ב – 7 במאי 1943 נערכה אקציה נוספת(רביעית) בה נרצחו 375 יהודים. נותרו בגטו כ-300 יהודים.

קבוצה בראשות ד"ר יעקב כגן הכינה תוכנית לבריחה דרך מנהרה.  עבודת חפירת המנהרה נמשכה שלשה חודשים בפיקודו של ברל יוסלביץ', אורך המנהרה היה 250 מטר.                                       ב-23 בספטמבר 1943 ברחו 323 יהודים דרך המנהרה, רובם הצליחו להצטרף ללפרטיזנים, לגדוד האחים ביילסקי, 70 יהודים שטעו בדרך וחזרו לעיר נתפסו ע"י הגרמנים ונרצחו.

ב - 9 ביולי 1944 נכנסו הרוסים לנובוגרדוק.

שרידי היהודים הגיעו לעיר ממקומות מחבוא שונים, רובם היו מגדוד הפרטיזנים של האחים ביילסקי, הצעירים שבהם התגייסו לצבא האדום וחלקם נהרג שם. האחרים עזבו את העיר לאחר זמן קצר לכוון פולין ואחר כך על לארץ ישראל.

הרחבות:

נובורדוק, ספר הקהילה : http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?155656&lang=eng

מאמר מקיף על הסבא מנובורדוק: http://www.shtaygen.net/horadot/sba/n_1.pdf

נובורדוק, קלם וסלבודקא : http://www.daat.ac.il/daat/history/tnuot/novardok-2.htm

נובורדוק – אהלי צדיקים : http://www.zadikim.org/70275.html#ad-image-0

ספרו של שמואל בן ארצי -   נוברדוק: סיפורים, תל אביב: ידיעות אחרונות ספרי חמד, 2007

צמח אטלס – חיים גראדה, הוצאת עם עובד, 1968

שבע יפול צדיק וקם, על מגמות אנטנומיסטיות בנובהרדוק, נעם גרין. : http://www.bmj.org.il/userfiles/akdamot/22/Green.pdf

 

סרטים:

קהילת נובורדוק 1941 : https://www.youtube.com/watch?v=ejj3gT2RQ9w

סרט סיור בנובורדוק : https://www.youtube.com/watch?v=9Dyf3ZBRUew

אסי שור מספרת על קורותיה בשואה בנובורדוק: https://www.youtube.com/watch?v=NVCgaR9i0HA

טכס זיכרון ליהודי נובורדוק: https://www.youtube.com/watch?v=j2kqSPkna2w

לדף הקודםלדף הבא
RSS