קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

דף הבית>>סיורים>>רשמי סיור>>סיור בעקבות שורשים ומרכזי יהדות בלטביה,ליטא ובבלארוס- סיון - תמוז תשע"ד

רשמי סיור

לעקיבא שלום רב !

ברצוני להעביר אליך את רשמי מהסיור הלימודי ולהביע בזאת את רשמי העמוקים לשורשי תרבות יהודית שלא נמחקה גם אם המרכז התרבותי היהודי נמחק  ויהודים כבר אינם במספר רב  במקומות הללו . יש עוד הרבה ללמוד על המרכזים היהודיים שהיו שם . כמורה להיסטוריה וספרות הוסיף לי הרבה להיות במקומות עליהם לימדתי .כמעפילה בלתי לגלית לא"י , שברחה מהגולה באוניה "רפיח" , ששורשי נמשכים אחורה הדור ה-12 לבעש"ט מצד הבת אידל . להיות קרוב לטרנסניסטריה ולעיר מוגילב -זה אומר לי הרבה ,כי לשם גורשו משפחת אימי ודודי ודודתי נספו במוגילב (מוגילב מזרחית למינסק).

 

בס"ד סיוון-תמוז תשע"ד                                                                             יוני –יולי 2014

                 מסע בּעקבות יהודי ליטא לאטביה וּבּלארוּס

לתוּר וּלסייר בּעקבוֹת ילדוּת נשכּחַת ,

לגלוֹת עדוּת מצוּלמת והדמעה רוֹתחת,

לנסוֹת להבין את השתיקה הרוֹעמת שנעטפה בִּשֹחוֹק ,

של הוֹרים שאת זיכרוֹנוֹתיהם המרים רצוּ לִמחוֹק ולִדחוֹק .

                        לחזוֹר לִמקוֹם הילדוּת אחרי הרבּה שָנִים ,

                        לחפש בּמפּה וּלאתר מקוֹמוֹת שבּהם מעוּניינִים ,

   לִמצוא את הַבּית הַפְּרטי ,בּית הַכּנסת , בּית המדרש , וּבניין היְֹשִיבה ,

   לִראוֹת מה שֹרד ונוֹתר בְּעליבוּתוֹ וּמה הִֹשתנה בַּסביבה .

להלך בְּסמטאות הגטוֹ שהיו רחוֹבוֹת היהודִים ,

לגלוֹת בּתי עץ עתיקים ששֹרדוּ וּבתי עץ אוֹ אבן  מהוּדרִים ,

הסמטאוֹת בְּדוּמיה מספּרוֹת על יהוּדים שנלקחוּ לכּיכּר העיירה ,

ונעמדוּ מוּל כּתוֹת יוֹרים ושוֹרפים כּגוֹרל בִּלתי נִמנע אָיוֹם ונוֹרָא .

 

להלך בַֹּשבִילִים  וּלחפש את המנילוֹת בַּיערוֹת ,

לגלוֹת בְּקרחת היערוֹת את הטֵרסוֹת והאנדרטאוֹת שעל הזוועוֹת מספּרוֹת ,

להלך בְּבתי העלמין ההרוּסים ואת מצבוֹת הנִרצחִים לייצב וּלגלוֹת  ,

לקוֹנן בְּקִברי צדִיקִים על קהילוֹת של יהוּדִים שנרצחוּ ולשֹאת תפִילוֹת .

 

לקוֹנן  על חיים יהוּדייִם תוֹרנייִם שהיו בַּגולה ,

לקוֹנן על תרבּוּת יהוּדִית עֹשִירה וּגְדוֹלה ,

על תלמידי חכמים הבּקיאים בַּתוֹרה ,בַּהלכה וּבקבּלה ,

ועל רבּנִים גְדוֹלים וּמנהִיגֵי קהִילה .

בְּסיוּר מאוּרגן לסייר בְּלי ה­סוּס ,

אל לאטביה , ליטא ובּלארוּס,

תחילה אל עיר הבּירה ריגה לטוּס ,

נוחתים ומסיירים בּעיר רגלי וגם בּאוטובּוס

את הבּוקר הראשוֹן להתחִיל בִּתפילת שחרִית ,

בְּבית הַכְּנסת בְּריגה עם אנשי הקהילה שהם השארִית ,

לאחר ארוחת  בּוקר כֹּשרה,

לצאת לדרך בְּעקבוֹת מה שהיה וּמה שקרה .

לעצור בִּשְֹרידי בּית הַכּנסת גוגול,וּבאנדרטה לזכר הנרצחים היהוּדִייִם ,

להתבּונן גם בּאנדרטה לחסידי אוּמוֹת העוֹלם שהצילוּ יהוּדִים,

להמשיך בִּנסיעה אל היערוֹת  מחוּץ לעיר ריגה ,

אל פוֹנאר  שהיה גיא ההריגה .

בִּיער הרחק מעיני הַבְּריוֹת ,

נרצחו אלפי יהודים בּיריוֹת ,

ונפלו שדוּדִים אל הבּורוֹת ,

קברי האחִים היוּ לטרסוֹת .

לנסוֹע לבּויסק –עירו של הרב קוק ,

לסייר בִּרחוֹבוֹת היהוּדִים וּבכּיכר הֹשוּק ,

לראוֹת את  שֹרִידי בּית הכּנסת וּמשחטת בּשֹר כֹּשרה פּעִילה ,

והגשם יוֹרד ולנוּ המטריה מוֹעִילה .

 

עוֹברים את הגבוּל לליטא ,

ונוֹסעים אל העיר פּונוביז החמישית בּגוֹדלה בּליטא ,

להלך בּרחוֹבוֹת שהיה הרוֹבע של היהוּדִים ,

לראוֹת את בּתי העץ העלוּבִים .

 

לראוֹת היכן הייתה  ישיבת פּונוביז הגדולה,

להבִין כּי על הקהילה הכּוֹרת עלה,

לגלֹת כּי בּית העלמִין נחרש והיה לגינה גדוֹלה ,

ורק האנדרטה הניצבת את זכרם מעלה .

 

היוּ בּתי כּנסת בּהם נשֹאוּ חזנים מפוּרסמים תפילוֹת יפוֹת ,

היוּ בּתי מדרש ויֹשִיבוֹת רבּות בּהם למדוּ תוֹרת מוּסר אבוֹת ,

השוֹאה הפכה אוֹתם לחוֹרבוֹת , אך היהדוּת מתקיימת ונשארת לדוֹרוֹת ,

רק האנדרטאוֹת והמוזיאוֹנים מנצִיחִים את הזוועוֹת-זו חוֹבת הלבבוֹת .

 

אִם יתקיים הכּתוּב בּספר הספרים:" זכוֹר יְמוֹת עוֹלם,בִּינוּ שְנוֹת דוֹר ודוֹר".

וּבעוֹלם תהיה שאיפה לסוֹבלנוּת בּין עמים ודתוֹת בְּכוֹל דוֹר ,

את  לִקחי השֹנאה והמלחמוֹת  יֹש לזכּוֹר ,

כּך תתקיים ההבנה איך את  השלוֹם נשמוֹר ונִנְצוֹר .

 

שושנה שטרן

[הולם  הלב ,ועל חוויות הסיור העט כותב]  

לדף הקודםלדף הבא
RSS